!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Diverse

Balkonglåda

Under vintertid måste ni plocka in balkonglådan, eftersom de kan spricka när vattnet fryser i dem. Det är inte tillåtet att förvara livsmedel eller sopor i balkonglådan eller dess hållare.

Cykelrum

I respektive hus finns tillgång till förvaring av cyklar. Tillgång till cykelrum får man genom att köpa en nyckel av styrelsen (info@brfsybagen.se). En nyckel kostar 300kr.

Cyklar, mopeder, barnvagnar och rullatorer

Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelrum eller cykelställ och inte ställas utanför porten. Cyklar och mopeder får inte placeras i källargångarna eller trapphuset, pga. brandregler och stöldrisk. Detsamma gäller barnvagnar och rullatorer.

Grillplats & våra uteplatser

Grillplatsen samt våra uteplatser är öppen för alla boende. Tänk på att hålla rent och snyggt samt att hålla nere ljudnivån med tanke på de som bor nära.

Gemensamma kostnader

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el betalas av alla boende gemensamt. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen.
Upptäcker du att något är sönder eller inte verkar vara som det skall. Kontakta styrelsen eller fastighetsskötaren.

Husdjur

Det är husdjursinnehavarens ansvar att se till att husdjuret inte stör eller uträttar behov i fastigheten. Rastning får ej ske på föreningens grönområden, t.ex. utrymmena mellan husen.

Mattpiskning

På gården finns en ställning där mattor och sängkläder etc. kan vädras och piskas.

Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåtet inom fastigheten på grund av att matrester lockar till sig råttor och andra skadedjur.

Parabolantenn

Det är förbjudet att sätta upp parabolantenn eller annan antenn på fönster eller fasad.

Skadedjur

Vid upptäckt av skadedjur i lägenheten eller i fastigheten är du skyldig att anmäla detta. Kolla kontaktuppgifter i respektive trappuppgång för att bekämpa skadedjuren. Kontakta även styrelsen genom att lägga ett meddelande i mangelrummet eller via e-post.

Ring 020-590010 ongående om du hittar skadedjur i din lägenhet. Ange Länsförsäkringar och försäkringsnummer 2027487 samt organisationsnummer 769608-9684.

Dessutom

- Rökning är förbjuden i trappuppgångarna 
- Ta hand om dina fimpar och släng dem inte där du står eller sitter och röker. Det finns askoppar på flera ställen på gården.
- Se till att hålla trapphusen och övriga gemensamhetsutrymmen fria från personliga tillhörigheter. 
- Håll ordning i soprum och tvättstuga
- Tänk på att fastigheterna är vår gemensamma egendom och hjälp till så att föreningen inte förorsakas onödiga kostnader