!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ansvar och trivsel

Ansvar för ordningen

Medlemmarna har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla är skyldiga att rätta sig efter föreningens trivselregler. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till att bo i en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Trivselregler

Sunt förnuft och omtanke om föreningens egendom och grannar är rättesnöret att utgå ifrån. Mer ingående hänvisas du som bostadsrättsinnehavare och hyresgäst till gällande lagstiftning och föreningens stadgar. För frågor och funderingar kan du kontakta styrelsen.

Trivselreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst. Trivselreglerna gäller också för andrahandshyresgäster, övriga familjemedlemmar och gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten.

Balkonger

Det är inte tillåtet att sätta upp parabol eller annan antenn på balkongen eller fasaden.

Det är inte tillåtet att grilla med gasol eller kol på                    balkonger, endast elgrill är tillåten.

Det är inte tillåtet att fästa någon markis på fasaden.                      

Det är endast tillåtet att sätta balkonglådor på insidan av balkongen, inte på utsidan.

Vill man sätta upp vindskydd har föreningen tagit fram två alternativ som passar bra till fasaden. Se hemsidan för mer information. Detta för att hålla ett snyggt och enhetligt utseende på våra hus.

Det är tillåtet att sätta upp skyddsnät för husdjur.

Det är tillåtet att röka på balkongerna, föreningen kan inte förbjuda detta enligt lag.

Det blåser mycket i vårt område. Tänk på detta så att inga lösa föremål blåser ned från balkongen.

Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelser från styrelsen kan leda till uppsägning. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, i tvättstuga och på gården.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angeläget att följa från kl 22.00 på kvällen till kl 08.00 på morgonen. Detta gäller både vardagar och helger. Man bör därför undvika att köra eventuella tvätt- och diskmaskiner i lägenheten under denna tid. Ljudnivån skall under all tid skötas så att omkringboende ej störs. Skall du ha fest så informera grannarna i god tid innan.

Rutin för att hantera störningsärende

I första hand, om du blir störd, försök prata med den som orsakar störningen.

Hjälper inte det, skriv ett brev till styrelsen där det framgår när störningen inträffade, av vem och vad det handlade om. Datera brevet, skriv under och lämna in det till styrelsen snarast efter den inträffade störningen.

Styrelsen kontaktar personen som har fått klagomål för att reda ut händelsen och informera om att upprepade störningar kan leda till uppsägning.

 

 

 

Uppdaterad 2015-06-25 av /Styrelsen