!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Andrahandsuthyrning

Styrelsen har en generös syn på andrahandsuthyrningar. Under förutsättning att uthyrningen sköts utan anmärkningar så skall ingen av föreningens medlemmar vara tvungen att sälja lägenheten pga avslag på uthyrningen. Styrelsen tror att både enskilda medlemmar och föreningen tjänar på detta.

Ansökan om tillstånd till andrahandsuthyrning

  • Man behöver inte ange skäl för uthyrning. All uthyrning kommer att beviljas så länge den sköts på ett bra sätt.
  • Man skall inte ange ett slutdatum för uthyrningen. All uthyrning beviljas på tillsvidare-basis. Det är medlemmens ansvar att meddela styrelsen via mail senast 14 dagar innan tillbakaflytt sker.
  • Ansökan skall vara inne senast 14 dagar innan önskad uthyrning påbörjas. Detta gäller även om man byter hyresgäst – då måste en ny ansökan lämnas in.
  • Namnändring i entréer och trapphus görs den 1:a och 15:e i varje månad. Sätt upp en tillfällig namnlapp om bytet sker på annat datum.
  • Notera att styrelsen fortfarande kan avslå en ansökan om andrahandsuthyrningen inte sköts på ett korrekt sätt.
  • Hyr man ut sin lägenhet utan tillstånd riskerar man att förlora nyttjanderätten till sin bostadsrätt och lägenheten kan därmed gå till tvångsförsäljning.

Avgift för andrahandsuthyrning

  • En avgift på 200kr/månad tas ut för all andrahandsuthyrning.
  • Kommer ansökan in senare än 14 dagar innan uthyrning påbörjas läggs det på 200kr på första månaden. 
  • Avgiften debiteras medlemmen på första avin i nästa kvartalsutskick.

 

 

Dokument

Blankett_Ansökan_Andrahandsuthyrning.pdf 2016-03-03
Att_tänka_på_vid_andrahandsuthyrning.pdf 2016-03-03

Uppdaterad 2016-03-03 av /styrelsen