!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Mäklarinformation

Ekonomisk förvaltning

Din Brf Ekonomi ansvarar för föreningens ekonomiska förvaltning. Överlåtelser och pantsättningar skickas till:

Din Brf Ekonomi
Skogens Gård 105
423 50 Torslanda

Övrig kontakt: info@dinbrfekonomi.se

Det är inte tillåtet för juridisk person att köpa en lägenhet i föreningen.

Överlåtelse- och pantsättningsavgift

Föreningen tar ut en överlåtelseavgift på 2,5% av ett prisbasbelopp, vilket för 2018 innebär 1138kr. Överlåtelseavgiften betalas av köparen.

Föreningen tar även ut en pantsättningsavgift på 1% av ett prisbasbelopp, vilket för 2018 innebär 455kr. Pantsättningsavgiften betalas av pantsättaren.

Föreningen

Föreningen bildades 2003. Föreningen består av 211 lägenheter totalt, 131st 1:or och 80st 2:or, varav tre stycken är nyproducerade under 2010. Under 2012-2015 har tre kontorslokaler med övernattningsmöjlighet iordningställts som nu hyrs ut. 

Sedan ombildningen har föreningen genomfört omfattande renoveringsarbeten på de fyra husen och står nu väl rustade för lång tid framöver. Styrelsen jobbar för att föreningen skall bli en av de finaste i Lunden och Göteborg.

Lägenheterna

Lägenheterna är genomgående och ljusa med stora fönster och högt till tak. I renoveringsarbetena fick lägenheterna nya våtutrymmen, nya fönster med isoleringsglas samt nya säkerhetsdörrar. Samtliga lägenheter har porttelefon.

Andrahandsuthyrning

Styrelsen har en generös syn på andrahandsuthyrningar. Under förutsättning att uthyrningen sköts utan anmärkning så beviljas all uthyrning på tillsvidare-basis utan att skäl behöver anges. Styrelsen tror att både enskilda medlemmar och föreningen tjänar på detta.

En avgift på 200kr/månad tas ut för all andrahandsuthyrning.

För mer information, se "Information för medlemmar & hyresgäster - Andrahandsuthyrning" i vänstermenyn.

Bredband och TV

Kabel-TV levereras genom ComHem och digital-TV kan även fås via Canal Digital via föreningens fiberlan. Samtliga lägenheter kan ansluta sig till internet via ComHem eller via föreningens fiberlan. Bredband via föreningens fiberlan kostar 149kr/mån. Ett ingått avtal har 3 månaders uppsägningstid, som räknas från det 1:a i månaden efter det att uppsägningen har kommit in. Såväl nyteckning av föreningens fiberlan som uppsägning sker till styrelsen.

Vid försäljning av lägenhet där bredbandet är aktivt löper detta vidare om den nya lägenhetsinnehavaren inte själv meddelar att fiberlan ej önskas. Isåfall avslutas avtalet utan uppsägningstid.

Det är viktigt att kontrollera att uttaget fungerar när lägenheten säljs. Ett fungerande uttag är lägenhetsinnehavarens ansvar och inte föreningens.

Tvättstugor

Föreningen har under 2011 byggt nya tvättstugor så att det finns en i varje hus. Tvättstugan är försedd med ett elektroniskt bokninssystem och tvättider bokas antingen vid en bokningsstation i tvättstugan, via föreningens hemsida eller via smartphone (Iphone eller Android).

I varje tvättstuga finns 2 tvättbås med 2 tvättmaskiner och 1 torktumlare. Det finns även 2 separata torkrum i varje tvättstuga. Varje tvättstuga har även en grovtvättmaskin som fungerar som drop-in och en mangel. 9:an huset har 3 tvättbås eftersom det är fler lägenheter i huset.

 

Övernattningsrum

I källaren på baksidan av Sergelsgatan 2A iordningställdes under 2012 tre övernattningsrum med gemensam dusch, toalett, kök och matplats. Övernattningsrummen är till för korttidsboende för gäster till föreningens medlemmar och hyresgäster.

Bokning sker via terminalen i tvättstugan eller via vår webbokning (internet eller smartphone). Se "Information för medlemmar & hyresgäster - Övernattningsrum" i menyn i vänsterkanten för detaljerad information om till exempel bokning, pris och planlösning.

Övriga gemensamhetsutrymmen

I källaren på baksidan av Sergelsgatan 2A finns ett mötesrum som används för informationsmöten och föreningsstämmor. Det finns även ett separat styrelserum som används för dagligt arbete inom föreningen.

På gården finns en stor grillplats i söder, en stor uteplats vid vårt nya miljöhus i norra änden av gården samt 3 mindre uteplatser.

Parkering och MC-garage

Föreningen har 48 parkeringsplatser och 4 platser i MC-garage. Kösystem tillämpas. De kostar 350kr/mån och har 1 månads uppsägningstid.

För närvande är kötiden ca 1 år.

Balkonger

Föreningen tar ut en balkongavgift på 50kr/mån för framtida underhåll av de medlemmar som har balkong.

De lägenheter på våning 2-4 som idag inte har balkong kommer återigen att ges möjlighet att köpa balkong till självkostnadspris. Nästa tillfälle blir under hösten/vintern 2018.

Årsredovisning

Senaste årsredovisningen finns publicerad i sin helhet under rubriken Föreningen - Årsredovisningar.

Årsavgift och ekonomi

Föreningen arbetar med långtidsprognos och ser i dagsläget ingen avgiftshöjning de närmaste åren. Föreningens ekonomi är stabil och långsiktigt inriktad för att gynna föreningens medlemmar.

Fastighetsskötsel

Styrelsen samordnar och köper in fastighetsskötseln från externa aktörer. Frågor och synpunkter kring fastighetsskötseln skall ges direkt till styrelsen.

Energideklaration

Fastigheternas energideklaration finns bifogad nedan. 

Värdering av fastigheterna

Fastigheterna värderades i början av 2013 och marknadsvärdet bedömdes då uppgå till 210 000 000 kr.

Vid en värdering 2009 var värdet 166 000 000 kr, så de senaste årens renoveringar har varit värdefulla.

Värderingsintygen från 2013 och 2009 finns bifogade nedan. 

Dokument

Värderingsintyg Brf Sybågen 2013.pdf 2013-02-25
Värderingsintyg Brf Sybågen 2009.pdf 2013-01-26
Energideklaration_Sergelsgatan_2_A-F.pdf 2012-08-15
Energideklaration_Sergelsgatan_4_A-F.pdf 2012-08-15
Energideklaration_Ulfsparregatan_11_A-F.pdf 2012-08-15
Energideklaration_Ulfsparregatan_9_A-H.pdf 2012-08-15

Uppdaterad 2018-07-07 av /Styrelsen