!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Årsredovisningar

Föreningens ekonomi 

De senaste årsredovisningarna för föreningen finns bifogade längst ner.

Den senaste värderingen av föreningens fastigheter visar att värdet på fastigheterna har fördubblats sedan fastigheterna förvärvades av föreningen. Detta visar att de renoverings- och underhållsarbeten som har utförts under de senaste åren har gett resultat. Under "Föreningen - Mäklarinformation" i högermenyn finns de senaste värderingsdokumenten upplagda.

Styrelsen sätter stor vikt vid att årsavgifterna betalas i tid. Medlemmar som vid upprepade tillfällen är sena med betalningar sägs upp. Under 2009 sades en medlem upp pga obetalda avgifter och styrelsen lämnade den till kronofogden för tvångsförsäljning.

Styrelsens målsättning med de hyreslägenheter som föreningen har kvar är att renovera och antingen hyra ut dem möblerat eller sälja dem om det är ekonomiskt fördelaktigt. Sedan ombildningen har i snitt 2-3 lägenheter gått tillbaka till föreningen varje år. Föreningen har i dagsläget 20 hyreslägenheter, varav 14 ordinarie hyresrätter och 6 korttidskontrakt.

Föreningen har även iordningställt 3 lokaler i tidigare outnyttjade utrymmen. Dessa hyrs nu ut och därmed ökar föreningens intäkter och fastigheterna utnyttjas optimalt.

Tack vare de låga räntor som har varit under året så har föreningen kunnat använda egna likvida medel för att betala delar av tidigare och pågående renoveringsarbeten. Detta istället för att amortera på befintliga lån.

Styrelsen undersöker möjligheten till att få en byggrätt och stycka av och sälja den del av tomten som idag utgör parkering nedanför Ulfsparregatan 11.

För att långsiktigt planera föreningens ekonomi arbetar styrelsen med en långtidsbudget som sträcker sig 5 år fram i tiden. 

Dokument

Årsredovisning 2017.pdf 2018-06-01
Årsredovisning 2015.pdf 2016-05-24
Årsredovisning 2016.pdf 2017-04-29
Årsredovisning 2014.pdf 2015-05-12
Årsredovisning 2013.pdf 2014-07-08
Årsredovisning 2012.pdf 2013-06-29
Årsredovisning_Brf_Sybågen_2010.pdf 2011-06-30
ÅR_2009.pdf 2010-08-31
ÅR_2008.pdf 2010-03-16

Uppdaterad 2018-06-01 av /Styrelsen