!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Parkering

Bilparkering

Föreningen har 48 parkeringsplatser. Ett kösystem tillämpas som innebär att man behåller sin plats i kön även om man tackar nej. Nästa namn på listan tillfrågas istället. Vill man ställa sig i kön anmäler man detta till styrelsen (info@brfsybagen.se).

Föreningens P-platser kostar 350kr/mån.

Uppsägning av p-plats görs via mail (info@brfsybagen.se) och gäller tidigast från det månadsskifte som inträffar 30 dagar från uppsägningen. Vid försäljning sägs parkeringsplatsen upp automatiskt.

För boendeparkering på gatan, kontakta Göteborgs Stad Trafikkontoret.

Föreningen har även en avgiftsbelagd besöksparkering utanför Sergelsgatan 2.

 

MC-parkering

Föreningen har också utrymme för 4st parkeringsrum för MC på Sergelsgatan. Kölista tillämpas. En plats i MC-rummet kostar 250kr/mån.

Uppdaterad 2016-09-18 av /Styrelsen