!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sopsortering

Sopsortering

I miljöhuset mellan Ulfsparregatan 9A och Sergelsgatan 2A har vi all sopsortering. Du kommer in i huset med din APTUS-bricka.

I miljöhuset sorterar vi:

 • Kartong
 • Wellpapp
 • Glas färgat
 • Glas ofärgat
 • Tidningar
 • Plast (hård och mjuk i samma behållare)
 • Metall
 • Batterier
 • Glödlampor
 • Lysrör

Sortera rätt! Föreningen får betala höga straffavgifter om det ligger ”fel” saker i behållarna!

Hushållssopor & kompost

Hushållssopor och kompost slängs i separata sopinkast vid respektive hus – inte i miljöhuset. Se till att slänga sopor och kompost i rätt inkast!

 • För Ulfsparregatan 9 & 11 finns sopinkasten inne i respektive källargång i anslutning till de gamla soprummen.
 • För Sergelsgatan 2 & 4 finns sopinkasten på utsidan av de gamla sophusen i anslutning till parkeringen. Dessa sopinkast är låsta och du öppnar dem med samma nyckel som går till källargången.

Hållare för kompostpåsarna finns att hämta i miljöhuset.

Föreningen betalar för den vikt hushållssopor vi slänger. Sortera därför så mycket som möjligt – för vår ekonomi och för miljöns skull!

Grovsopor och farligt avfall

Grovsopor får INTE slängas i soprummet. Dessa skall slängas på närmaste återvinningscentral (t ex Renova i Sävenäs).
Färg och farligt avfall får INTE slängas i soprummet. Det skall lämnas på närmaste miljöstation (t ex Renova i Sävenäs).
- Elektronikavfall får INTE slängas i soprummet. Det skall lämnas på närmaste miljöstation (t ex Renova i Sävenäs).

 

Uppdaterad 2016-09-18 av /Styrelsen