!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen

Styrelsen utses på föreningsstämman som hålls på våren eller början av sommaren varje år.

Styrelserummet är beläget på baksidan av huset på Sergelsgatan 2A (in mot gården).

Styrelsen i Brf Sybågen i Lunden jobbar aktivt och långsiktigt med att föreningen skall bli den bästa och mest attraktiva bostadsrättsföreningen i Lunden.

För närvarande representeras styrelsen av:

Åsa Lind – ordförande
Flyttade in i husen 1986. Bor sedan 2005 i Torslanda.
Invald i styrelsen: I samband med ombildningen 2003.

Per Zachrison – ledamot
Flyttade in i föreningen: 2007.
Invald i styrelsen: 2011.

Anna Andréasson – ledamot
Flyttade in i husen 1991.
Invald i styrelsen: 2016.

Karin Valberg – ledamot
Flyttade in i föreningen: 2012.  
Invald i styrelsen: 2018.

  

Uppdaterad 2018-07-05 av /Styrelsen