!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Renovering av lägenheten

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar.

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nytt golv, sätta upp nya skåp eller byta vitvaror i köket. Endast kolfilterfläktar får monteras i lägenheten. Inga fläktar får anslutas till ventilerna i lägenheten.

Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång!

Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid.

Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder till stort obehag för den som drabbas. En särskild bostadsrättsförsäkring kan vara ett bra skydd om olyckan är framme.

Uppdaterad 2016-09-18 av /Styrelsen