!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Genomförda renoveringar

Föreningen förvärvade fastigheterna 2003 och har utfört omfattande renoveringar av fastigheterna.

Sedan ombildningen 2003 har föreningen bland annat:

 • Totalrenoverat föreningens samtliga badrum inklusive stambyte
 • Renoverat samtliga tak
 • Tilläggsisolerat vindarna
 • Putsat och tilläggsisolerat fasaderna
 • Målat och renoverat trapphusen
 • Installerat nya entrédörrar i ek i samtliga trapphus
 • Installerat porttelefon
 • Installerat nya säkerhetsdörrar i varje lägenhet
 • Upprustat entréplan med större torkmattor i befintliga terasso
 • Installerat postboxar i entréplan och tidningshållare på varje våningsplan
 • Bytt ut samtliga fönster till tvåglas isoleringsfönster
 • Målat om hussockeln och samtliga källarfönster har bytts ut
 • Bytt tak och målat om sophusen på Sergelsgatan
 • Installerat fiberlan
 • Omläggning av spillvattenledningar
 • Bytt dagvattenledningar
 • Bytt elstammar i hela fastigheten
 • Dränerat om runt fastigheten
 • Bytt ut den gamla värmekulverten
 • Stängt av stadsgasen
 • Byggt 4 nya tvättstugor (En i varje hus)
 • Byggt 3 nya hyreslägenheter
 • Byggt 3 gemensamma uteplatser och en grillplats
 • Rustat upp gården med belysning och nya planteringar
 • Iordningställt två kontorslokaler med övernattningsmöjlighet som hyrs ut
 • Byggt 3 övernattningsrum med gemensam dusch, toalett, kök och matplats. Rummen är avsedda för korttidsboende för gäster till föreningens medlemmar.
 • Iordningställt en möteslokal för föreningsstämmor och informationsmöten
 • Iordningställt en del av den gamla tvättstugan till en kontorslokal med övernattningsmöjlighet som hyrs ut
 • Byggt ett miljöhus på gården med cykelrum i ena änden och stor uteplats runtomkring
 • Byggt balkonger till självkostnadspris till de medlemmar som önskade balkong.