!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Pågående projekt

Avstyckning av tomtmark
Föreningen ser över möjligheten till att stycka av och sälja tomten som idag utgör parkering nedanför Ulfsparregatan  11. Förutsättningen är att det går att få till en ändring i detaljplanen för att få en byggrätt på tomten.