!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Vanliga frågor och svar

Vi har nedan sammanställd vanliga frågor och svar som inkommit till styrelsen under åren.

 

Fråga: Vad har jag för lägenhetsnummer?

Svar: Föreningens lägenheter är numrerade mellan 1 och 211. När vi i föreningen pratar om lägenhetsnummer är det detta nummer som avses. Du hittar det på namntavlan i varje entré samt på namnskylten utanför lägenhetsdörren. Ange alltid lägenhetsnumret vid kontakt med styrelsen.

Skatterverket har ett fyrsiffrigt nummer på alla lägenheter vilket används för folkbokföringen. Detta nummer står angivet inom parantes på namntavlan i varje entré samt i den bifogade filen längst ned på denna sida.

 

Fråga: Det luktar rök i min lägenhet fast jag röker inte, vad kan jag göra åt det?

Svar: Tyvärr så kan röklukt sprida sig mellan lägenheterna via ventilationen. Föreningen kan inte förbjuda medlemmar att röka i sina lägenheter så vi kan inte göra något åt det. Styrelsen kan endast uppmana till att du tar kontakt med dina grannar och påtalar problemet.

Riksförbundet Bostadsrätterna har skrivit om detta ämne. Se bifogad fil längst ner på denna sida.  

 

Fråga: Varför får jag inte 100Mbit/s via föreningens fiberlan?

Svar: Den vanligaste orsaken till lägre hastigheter är att du använder en trådlös router. Med en trådlös router (54Mbit/s) så kan du räkna med en hastighet på ca 10Mbit/s och använder du dig av en 300Mbit/s router så kan du räkna med ca 50Mbit/s. För att testa din hastighet och få tips på hur man kan förbättra hastigheten kolla www.bredbandskollen.se

 

Fråga: Mitt bredband via föreningens fiberlan fungerar inte, vad skall jag göra?

Svar: Om ditt bredband helt plötsligt slutar att fungera så skall du koppla ur eventuell router och koppla in dig med kabel. Om det inte hjälper så får ni ringa Bredband2:s kundtjänst.

Om du inte har anmält dig och vill göra det så gör du det genom att lämna en skriftlig anmälan via e-post eller brev till styrelsen.

 

Fråga: Hur gör jag för att logga in på webbokningen och boka övernattningsrum eller tvättid?

Svar: Under fliken "Webbokning" i vänstermenyn finns en länk till webbokningssidan samt instruktioner för hur man bokar och hur man byter lösenord.

Användarnamn: Ditt lägenhetsnummer med 3 siffror, till exempel 001 eller 211

Lösenord: support1 (om inte den tidigare ägaren har meddelat ett annat lösenord). Fungerar inte lösenordet vänligen kontakta styrelsen via mail så återställer vi det till support1.

 

Fråga: Hur beställer man nycklar och namnändring?

Svar: Skicka ett mail till styrelsen (info@brfsybagen.se).

 

Fråga: Hur får man kontakt med styrelsen?

Svar: Föreningens styrelserum finns i källaren i 2:an huset. För kontakt med styrelsen så hänvisar vi i första hand till e-post (info@brfsybagen.se) eller via lapp ibrevinkastet vid fastighetsskötarexpeditionen på baksidan av Sergelsgatan 2A. Mycket information om föreningen finns på föreningens hemsida.

 

Fråga: Varför får jag ingen e-post från föreningen?

Svar: Styrelsen skickar ut all information via e-post och det är upp till medlemmen själv att se till att styrelsen har en uppdaterad e-postadress. Är du osäker på om styrelsen har din e-postadress så skicka ett mail och kontrollera. Det finns även en möjlighet att ditt e-postprogram identifierar e-post från styrelsen som skräppost, sk spam. Kontrollera ditt skräppostfilter.

 

Fråga: Får man äga mer än en lägenhet i föreningen?

Svar: Ja man får äga hur många lägenheter man vill och hyra ut dessa under förutsättning att uthyrningen sköts korrekt.

 

Fråga: Hur ansöker man om andrahandsuthyrning?

Svar: Blanketter för ansökan om andrahandsuthyrning finns i tvättstugan samt på föreningens hemsida. Ansökan skall lämnas in minst 14 dagar innan andrahandsuthyrningen skall börja gälla.

 

Fråga: Är det verkligen ok att hyra ut sin lägenhet i andra hand hur länge som helst?

Svar: Ja under förutsättning att andrahands hyresgästen sköter sig så det inte kommer in klagomål från kringboende. Det är mycket hårdare krav på störning från andrahandshyresgäst än medlem. Får man mer än 3 klagomål på sin hyresgäst beviljas man inte uthyrning.

 

Fråga: Föreningen har höga avgifter, kan vi inte sänka dem när vi gör ett positivt resultat?

Svar: Att sänka avgiften så fort man får chansen är ett kortsiktigt tänkande som inte föreningen tjänar på. De enda som eventuellt skulle tjäna på det är de som skall sälja sin bostad inom det närmaste året. Styrelsen jobbar långsiktigt och våra prognoser visar att en sänkning av avgiften i år skulle resultera i en kraftigare höjning om 5 år och resultera i en högre avgift än den vi har idag. Med en bibehållen avgift så får föreningen en stabil ekonomi och prognosen med en bibehållen avgift är att den kan hållas på samma nivå även om 5 år. Styrelsen kan inte tillgodose enskilda medlemmars önskemål utan måste ha en långsiktig plan när det gäller allt i föreningen.

 

Fråga: Föreningen har mycket lån, vad händer om räntan gå upp?

Svar: Föreningen är högt belånade och har en hög andel rörliga lån, vilket gör att resultatet kommer att minska när den rörliga räntan går upp. Enligt föreningens flerårsbudget så klarar föreningen en räntenivå på ca 6% med dagens avgiftsnivå. De vinster föreningen gör pga att räntorna är låga kommer att användas till att amortera på lånen för att på så sätt minska känsligheten mot kommande räntejusteringar. Föreningen har mycket stora värden i de 20 hyresrätter som föreningen äger och detta syns ej i resultat- eller balansräkning.

 

Fråga: Vad har föreningen för organisationsnummer, vad har vi för fastighetsbeteckning, och vilken församling är vi i?

Svar: Denna information återfinns i årsredovisningen (undantag församling som återfinns på svenska kyrkans hemsida). Vårt organisationsnummer är 769608-9684, fastighetsbeteckningen är Lunden 41:2, och församlingen är Sankt Pauli.

 

Dokument

Rökning.pdf.pdf 2012-07-02
Lägenhetsnummer.pdf 2013-01-10