!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brandskydd

Samtliga lägenheter skall ha någon form av brandskydd i lägenheterna. Varje lägenhet skall minst innehålla: 

  • En fungerande brandvarnare (skall uppfylla standarden SS-EN 14604)

Det är även rekommenderat att varje lägenhet är utrustad med någon form av släckningsutrustning t.ex. 

  • Brandfilt storlek (120 x 180 cm)
  • Pulverbrandsläckare (6 kg, klass 43A 233BC)

Det är viktigt att alla känner till hur man går tillväga vid händelse av brand. Huvudprincipen är: 

Rädda först dem som är i livsfara, men utsätt inte dig själv för risker. Ta dig ut så snabbt du kan. Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt. Därför måste du ner under röken, nere vid golvet är det lättare att se och andas. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Om du kommer till en stängd dörr, öppna den inte utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Om du känner på dörren upptill och den är varm brinner det förmodligen på andra sidan. Stäng alla dörrar bakom dig. En stängd dörr hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid. Gå till återsamlingsplatsen (ut på gatan).

Varna alla som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.

Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när de kommer.

Släck branden om du bedömer att du klarar det. Använd en handbrandsläckare och spruta mot glöden inte på lågorna.

Detta är normalt den ordning som rekommenderas. Men det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera. Om ni är flera som kan hjälpas åt kan ni göra flera åtgärder samtidigt.

Läs mer om brandskydd på http://www.brandskyddsforeningen.se

Det är varje boendes skyldighet att kontrollera sin egen brandskyddsutrustning och känna till förfarandet vid eventuell brand men framför allt att arbeta för att förebygga brand i bostaden.

 

Uppdaterad 2015-07-21 av Styrelsen