!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Webbokning

Det är möjligt att boka tvättider samt övernattningsrummen via internet. I bifogad fil ges instruktioner för hur det går till.

Bokning görs via http://brfsybagen.dyndns.org/aptusportal

En alternativ adress är http://boka.brfsybagen.se Observera att säkerhetsinställningarna i Internet Explorer kräver att http://brfsybagen.dyndns.org läggs till under betrodda platser för att denna adress ska fungera.

Har du glömt ditt lösenord eller har några problem med webbokningen kontakta styrelsen (info@brfsybagen.se). Läs dock igenom instruktionerna i den bifogade pdf-filen först.

Bokning via smartphone 

Det går även att boka tvättider och övernattningsrummen via smartphone (Iphone och Android).

Ladda ner appen "Bokning" från Aptus Elektronik AB. I inställningar anger du sedan adress: http://brfsybagen.dyndns.org/aptusportal

Användarnamn och lösenord är samma som för webbokningen via vår hemsida, se nedanstående pdf-fil.

Dokument

Brf_Sybågen_-_webbokning.pdf 2012-02-28