!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Fastighetsskötsel

Styrelsen samordnar och köper in fastighetsskötseln från externa aktörer. Frågor och synpunkter kring fastighetsskötseln skall ges direkt till styrelsen (info@brfsybagen.se).

Vi uppmanar alla att hålla koll på våra fastigheter och meddela styrelsen direkt om något börjar gå sönder eller kan förbättras så att vi håller våra fastigheter fina och våra underhållskostnader låga.